bild3.jpg
English (United Kingdom)Italian - ItalyEspañol (spanish formal Internacional)GreekBulgarian (Български)Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)
Home The Activities

Aktivity

EnEf projekt má za cieľ zlepšiť energetickú  účinnosť  budov, zmiernenie nedostatku znalostí podnikateľov a manažérov v stavebníctve. Špecifický cieľ je vytvoriť nové metodiky a vykreovať vzdelávacie moduly v oblasti európskych noriem,  týkajúcich sa energetickej účinnosti v budovách.

Tento cieľ sa dosiahne tým, že vytvorí v partnerských krajinách, vo všeobecnosti z Európy, prístupný vzdelávací program, obohatený o e-learningovú platformu, vizuálne prvky simulácie a zaujímavé postupy v stavebníctve, a ktorých dopady budú viditeľné predovšetkým pokiaľ ide o: zníženie emisií, zlepšenie komfortu, zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia, kvalitu výstavby  a nepriamo pre podnikateľov, posilnenie pozície  vzhľadom na vyššiu predajnú hodnotu a zjednodušený prístup k preferovanému hypotekárnemu financovaniu.

V prvej fáze projektu pôjde o hlbšiu a dôkladnejšiu analýzu nedostatkov v  existujúcich systémoch odbornej prípravy v oblasti energetickej účinnosti budov, rovnako ako poučenie z rozvinutejších systémov  partnerských krajinách. Cieľom návrhu je účasť na procese zmeny situácie v predchádzajúcom bode aj cez novú víziu témy.

Existujúca vízia komponentov systému je veľmi fragmentovaná (budovy, stroje, fotovoltaické panely, systémy riadenia, osvetlenie), a stratila zo zreteľa ich integráciu do jednotného rámca, ktorý uvažuje s celkom ako takým. Táto roztrieštenosť noriem, jazykov  a špecializácií nedovoľuje dostatočne využívať potenciál energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov.

Posledná úprava ( Streda, 13 Apríl 2011 11:39 )