bild3.jpg
English (United Kingdom)Italian - ItalyEspañol (spanish formal Internacional)GreekBulgarian (Български)Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)
Home

За проекта

Спестяването на енергия и енергийно ефективните сгради се смятат за ключов начин за намаляване на емисиите на парникови газове, като се има предвид, че в действителност сградите генерират и са причината за над 40 % от емисиите на парникови газове в Европа. Освен това строителният сектор е един от най-големите в Европа и основен двигател за нейното развитие. Директивата 2002/91/ЕК определя конкретните цели за спестяване на енергия и за използването на възобновяеми енергийни източници в сградите. Сградите в действителност са отговорни за над 40% от емисиите на парникови газове в Европа.

Проектът „EnEf” цели разработване на обучителни модули и тяхното съдържание, които  да бъдат предоставени на предприемачите и мениджърите от строителния бранш. Тези обучения ще бъдат насочени към  енергийната ефективност на сградите. Този проект ще допринесе за рентабилността на енергийната ефективност, намаляването на емисиите от санираните сгради ще доведе до значително намаляване като цяло на емисиите от парникови газове и намаляване на разходите на държавите-членки.

Последна промяна ( Понеделник, 05 Декември 2011г. 20:22ч. )

Продължение...