English (United Kingdom)Italian - ItalyEspañol (spanish formal Internacional)GreekBulgarian (Български)Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)
Home

Projekt

Úspory energie a energeticky úsporné stavby sú považované za hlavný spôsob znižovania emisií skleníkových plynov, berúc pritom do úvahy fakt, že v skutočnosti sú budovy sú zodpovedné za viac ako 40% emisií skleníkových plynov v Európe. Sektor stavebníctva je navyše jedným z najväčších v Európe a je hlavným motorom rozvoja. Smernica EÚ 2002/91/ES stanovuje konkrétne ciele pre úspory energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Projekt EnE je zameraný na vytváranie vzdelávacích modulov a obsahov, ktoré  majú byť dodané podnikateľom a manažérom v stavebníctve. Tieto školenia budú zamerané na energetickú hospodárnosť budov. Projekt prispeje k efektívnej energetickej efektívnosti, k zníženiu emisií a úspore nákladov členských štátov.

Hlavným cieľom projektu je zmierniť nedostatok znalostí podnikateľov a manažérov v stavebníctve cez využitie  nových metód a vytvorenie modulov odbornej prípravy v v oblasti Európskych štandardov, ktoré sa snaží pochopiť spoločné body medzi rôznymi aplikáciami v rôznych krajinách.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť v partnerských krajinách, vo všeobecnosti z Európy, prístupný vzdelávací program, obohatený o e-learningovú platformu, vizuálne prvky simulácie a zaujímavé postupy v stavebníctve.

V prvej fáze projektu bude vykonaná analýza rozdielov súčasných systémov odbornej prípravy v oblasti energetickej účinnosti budov, rovnako ako poučenie z viacerých rozvinutých systémov v partnerských krajinách. Táto analýza bude zverejnená a vzdelávací obsah bude pripravený na jej základe.

Obsah školenia bude pozostávať z rôznych modulov. Sieť partnerov bola vytvorená za účelom plnenia úloh v rámci projektu v najvhodnejším spôsobom, vrátane odborníkov v oblasti životného prostredia a subjektov, ktoré majú skúsenosti v európskych vzdelávacích projektoch. Interný materiál bude partnerstvo šíriť v angličtine, potom bude každý partner prekladať odborné materiály do jeho vlastného jazyka.

Posledná úprava ( Pondelok, 05 December 2011 20:22 )